YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > ETC
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

SQLite 를 관리 할 수 있는 툴

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 11,812회 작성일 13-02-13 14:20

본문

SQL LITE 를 관리 할 수 있는 툴

안드로드에서는 기본적으로 SQLite DB를 쓰고 있습니다.

윈도우나 리눅스에서 SQLite DB를 관리 할 수 있는 툴을 소개 합니다.

* SQLiteStudio - http://sqlitestudio.pl/
* SQLite Database Browser - http://sourceforge.net/projects/sqlitebrowser/
첨부 파일
파일 종류: zip sqlitebrowser_200_b1_win.zip (6.9M, 49 views)
파일 종류: zip sqlitestudio-2.1.2.zip (4.2M, 10 views)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 71건 2 페이지
ETC 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
51 MintState 12393 08-30
50 MintState 12256 04-05
49 MintState 12015 11-17
48 MintState 11868 11-17
47 MintState 11863 11-17
열람중 MintState 11813 02-13
45 MintState 11725 11-17
44 MintState 11675 09-19
43 MintState 11537 11-03
42 MintState 11414 11-17
41 MintState 11282 11-17
40 MintState 11075 11-17
39 MintState 11062 11-03
38 MintState 11056 12-21
37 MintState 11029 11-03
36 MintState 11029 05-06
35 MintState 10802 11-17
34 MintState 10526 11-03
33 MintState 10376 11-03
32 MintState 10300 10-30
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2024, YesYo.com MintState. ™