YesYo.com MintState Forums
뒤로    YesYo.com MintState BBS > Tech > Javascript
검색
멤버이름    오토
비밀번호 
 

배너용 슬라이드

페이지 정보

작성자 MintState 댓글 0건 조회 11,986회 작성일 08-11-17 12:20

본문

배너용 슬라이드

이미지 슬라이드 형식의 배너.


이미지가 바뀌는 모션 효과가 여러가지 있습니다.
상품이미지를 가지고 구성하면 좋은 배너가 될것 같네요.
첨부 파일
파일 종류: gif slide_ad.gif (35.4K, 49 views)
파일 종류: zip slide_ad.zip (140.6K, 13 views)

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 178건 5 페이지
Javascript 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
98 MintState 10346 11-17
97 MintState 13581 11-17
96 MintState 12103 11-17
열람중 MintState 11987 11-17
94 MintState 13644 11-17
93 MintState 11189 11-17
92 MintState 17514 11-17
91 MintState 8907 11-17
90 MintState 9761 11-17
89 MintState 11001 11-17
88 MintState 11583 11-17
87 MintState 11109 11-17
86 MintState 11738 11-17
85 MintState 12721 11-17
84 MintState 10733 11-17
83 MintState 11931 11-17
82 MintState 10863 11-17
81 MintState 12362 11-17
80 MintState 15649 11-17
79 MintState 11389 11-17
게시물 검색
모바일 버전으로 보기
CopyRight ©2004 - 2023, YesYo.com MintState. ™